Behandelingen

De behandelingen bij Denazorg worden aangesloten aan uw hulpvraag

Depressie

Voelt u zich de meeste van tijd somber en heeft u nergens interesse meer in? Dan is het mogelijk dat u lijdt aan een depressie. Er kunnen verschillende oorzaken van depressie aanwezig zijn. Wij zullen samen grondig uitzoeken wat de oorzaken zijn en zullen hier een passende behandeling voor aanbieden.

Angst

Een angststoornis kan heftige angsten in het dagelijkse leven veroorzaken. Er zijn verschillende angststoornissen te onderscheiden waaronder paniekstoornis, dwangstoornis (OCS), gegeneraliseerde angststoornis (GAS), Post-Traumatische Stress Stoornis (PTSS) en sociale fobie vallen. Naast de protocollaire behandelingen werken wij ook aan het herprogrammeren van onderbewuste angst.

Onverklaarde lichamelijke klachten (SOLK)

Heeft u lichamelijke klachten waar de huisarts of specialist na onderzoek geen verklaring voor heeft? Bij sommige gevallen gaan deze lichamelijke klachten niet over en heeft het een grote invloed op uw dagelijks leven. Wij zullen samen met u onderzoeken wat de instandhoudende factoren zijn die het herstel belemmeren.

Rouw/verlies

U kunt rouwgevoelens hebben wanneer u uw dierbare heeft verloren, gescheiden bent van uw geliefde, uw baan kwijt bent of ernstig ziek bent. Een rouwperiode is voor veel mensen een intense en moeilijke periode in hun leven. U kunt professionele ondersteuning krijgen bij GGZ Denazorg om uw rouw/verlies te verwerken.

Wij hebben geen wachttijden!

Depressie

Depressie is een aandoening waardoor je je bijna dagelijks somber voelt. één op de vijf mensen krijgt ooit met een depressieve stoornis te maken. Meestal speelt een combinatie van biologische, sociale en psychische factoren een rol. Een depressie kan variëren in ernst, duur en frequentie.

De belangrijkste kenmerken van een depressie zijn neerslachtigheid, sombere stemming, prikkelbaarheid, verlies van interesse in activiteiten en vermoeidheid.

Een depressie is in de meeste gevallen goed te behandelen.

Angst

Angstgevoelens kunnen opgewekt worden bij een dreigend gevaar. Hierdoor wordt de vecht-of-vlucht reactie op gang gezet. In gevaarlijke situaties kunnen angstgevoelens nuttig zijn.

Echter kunnen mensen ook geregeld angstgevoelens hebben, buiten gevaarlijke situaties om. In dit geval kan er sprake zijn een angststoornis. Een angststoornis kan zich uiten op verschillende manieren en kan uiteenlopende oorzaken hebben.

Angststoornissen kunnen de volgende klachten veroorzaken: rusteloosheid, snel vermoeid raken, moeite met concentreren, prikkelbaarheid, spierspanning en slaapstoornis.

Onverklaarde lichamelijke klachten (SOLK)

SOLK is een afkorting en staat voor Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten.
Er is sprake van SOLK als lichamelijke klachten langer dan enkele weken duren en als er bij adequaat medisch onderzoek geen aandoening is gevonden die de klachten voldoende verklaart. Het kan ook gaan om klachten waar wel een lichamelijke aandoening aan ten grondslag ligt, maar waarbij de klachten ernstiger of langduriger zijn of het functioneren sterker beperkt is dan op grond van de aandoening verwacht mag worden.

Meestal heeft de patiënt  gedachten, gevoelens en gedragingen over de klachten die buitenproportioneel zijn. Tijdens de behandelingen wordt hier veel aandacht aan besteed.

Rouw/verlies

Rouwen is langzaam maar zeker begrijpen dat jouw leven ingrijpend is veranderd door het verlies waar je veel waarde aan hecht. Rouwen kun je zien als een proces om jezelf aan te passen aan de veranderde situatie. Dit kan een moeilijke taak zijn.
Belangrijke aspecten bij rouw/verlies zijn de emotionele reacties op het verlies, het aanpassen aan de nieuwe situatie, het betekenis geven aan het verlies en het opnieuw vormgeven van het levensverhaal.