Behandelmethodes

Elk persoon is uniek met zijn eigen kwaliteiten, belemmeringen en valkuilen.

Indien de belemmeringen zo groot worden dat ze niet meer opwegen tegen de innerlijke kracht en daarbij ook het dagelijkse functioneren beïnvloeden, moet er soms van buitenaf hulp geboden worden. Bij ons wordtgeluisterd naar de cliënt, geobserveerd wie we voor ons hebben en ingeschat wat het beste bij het individu past. Sommige hulpvragen zijn daarbij het beste te behandelen middels individuele behandeling, andere het beste in een groepssetting of een combinatie van beide.

Binnen de behandeling worden van verschillende behandelingsoriëntaties de relevante concepten overgenomen welke vervolgens geïntegreerd worden toegepast, een handelingsplan op maat voor u als persoon!

Problemen die wij vaak tegenkomen zijn: spanningsklachten, rusteloosheid, sombere stemming, nergens zin in hebben, het hebben van weinig energie, slapeloosheid, conflicten in de (werk)omgeving, emotionaliteit, gebeurtenis(sen) in het leven die nog niet verwerkt zijn, angsten en paniekaanvallen, onzekerheid, eenzaamheid, dwang en obsessies of een algeheel gevoel van ongenoegen. Deze problemen variëren van mild tot ernstig, maar hebben allemaal als kenmerk dat zij het leven op een negatieve manier beïnvloeden.

Er bestaan veel soorten psychologische behandelingen. De volgende behandelingen worden bij ons aangeboden:

Cognitieve Gedragstherapie

Gedragstherapie

Schematherapie

Emotion focused Therapy (EFT)

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

Mindfullness

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Farmacotherapie

Met deze behandelingen proberen wij de volgende behandeldoelen te behalen:

  • Verlichten lijdensdruk
  • Verkrijgen van innerlijke rust
  • Vergroten van de acceptatievermogen
  • Inzicht geven in de oorzakelijke en in standhoudende factoren van de klachten
  • Het leren herkennen en uiten van gevoelens op een adequate wijze
  • Het vergroten van sociale-, communicatieve- en probleemoplossend vermogen
Wij hebben geen wachttijden!