Missie & Visie

De zorg en welzijn van onze cliënten staan altijd voorop.

GGZ Denazorg is een medisch specialistische behandelcentrum voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor volwassenen boven de 18 jaar. Wij bieden kwalitatieve zorg aan op gebied van psychische klachten. De zorg en welzijn van onze cliënten staan altijd voorop.
Al onze inspanningen leiden tot een doelmatige en doeltreffende behandeling van mensen met psychiatrische aandoeningen zoveel als mogelijk in de eigen omgeving. Om dit te realiseren werken we samen met verschillende instanties om het herstelproces van de cliënt te optimaliseren.

Wij stellen samen met de cliënt een passend behandelplan op en werken gericht aan de opgestelde doelen.

GGZ Denazorg werkt continu aan verbetering van het zorgaanbod. Bijscholing van de professionals worden uiteraard gestimuleerd door de organisatie

Wij willen tevreden cliënten, naasten en verwijzers en bieden onze zorg toegankelijk, effectief en passend bij de vraag aan.