Specialismen

De behandelingen bij Denazorg worden aangesloten aan uw hulpvraag

Depressie

Voelt u zich de meeste van tijd somber en heeft u nergens interesse meer in? Dan is het mogelijk dat u lijdt aan een depressie. Er kunnen verschillende oorzaken van depressie aanwezig zijn. Wij zullen samen grondig uitzoeken wat de oorzaken zijn en zullen hier een passende behandeling voor aanbieden.

Angst

Een angststoornis kan heftige angsten in het dagelijkse leven veroorzaken. Er zijn verschillende angststoornissen te onderscheiden waaronder paniekstoornis, dwangstoornis (OCS), gegeneraliseerde angststoornis (GAS), Post-Traumatische Stress Stoornis (PTSS) en sociale fobie vallen. Naast de protocollaire behandelingen werken wij ook aan het herprogrammeren van onderbewuste angst.

Onverklaarde lichamelijke klachten (SOLK)

Heeft u lichamelijke klachten waar de huisarts of specialist na onderzoek geen verklaring voor heeft? Bij sommige gevallen gaan deze lichamelijke klachten niet over en heeft het een grote invloed op uw dagelijks leven. Wij zullen samen met u onderzoeken wat de instandhoudende factoren zijn die het herstel belemmeren.

Psychose

Een psychose is een toestand waarbij iemand zijn grip op de realiteit kwijt is. Hij ziet of hoort soms dingen die er niet zijn (hallucinaties) en is overtuigd van bepaalde ideeën die niet kloppen (wanen). Soms gaan psychotische ervaringen zo overheersen dat je aan weinig anders meer kunt denken en dat je er ook naar gaat handelen.

Bipolaire stoornis

Een bipolaire stoornis noemt men ook wel een bipolaire depressie of een manische depressie. Bij een bipolaire stoornis heb je veel last van stemmingswisselingen. Iemand met een bipolaire stoornis is het ene ogenblik erg vrolijk, uitgelaten en optimistisch (deze periode heet manie of hypomanie) en het andere moment plots neerslachtig en depressief.

Persoonlijkheidsstoornissen

Wanneer onze negatieve, starre trekjes ons gaan tegenwerken en we ons niet meer kunnen aanpassen aan de omgeving, spreken we van persoonlijkheidsproblematiek. Hierbij gaat het bijna altijd om sterke vormen van ‘gewone’ persoonlijkheidstrekken zoals jaloezie, gevoeligheid voor kritiek, bindingsangst, impulsiviteit, afhankelijkheid, perfectionisme, verlegenheid, enzovoort. Bij een persoonlijkheidsstoornis zijn bepaalde persoonlijkheidstrekken zo sterk aanwezig, dat het je niet meer lukt om je aan te passen. Mensen met een persoonlijkheidsstoornis hebben het daardoor lastig in contact met anderen. Ze lopen helaas vaak vast op verschillende terreinen van hun leven: thuis, op school, op het werk en in hun sociale leven.

Maak een afspraak voor een intake.

Depressie

Depressie is een aandoening waardoor je je bijna dagelijks somber voelt. één op de vijf mensen krijgt ooit met een depressieve stoornis te maken. Meestal speelt een combinatie van biologische, sociale en psychische factoren een rol. Een depressie kan variëren in ernst, duur en frequentie.

De belangrijkste kenmerken van een depressie zijn neerslachtigheid, sombere stemming, prikkelbaarheid, verlies van interesse in activiteiten en vermoeidheid.

Een depressie is in de meeste gevallen goed te behandelen.

Angst

Angstgevoelens kunnen opgewekt worden bij een dreigend gevaar. Hierdoor wordt de vecht-of-vlucht reactie op gang gezet. In gevaarlijke situaties kunnen angstgevoelens nuttig zijn.

Echter kunnen mensen ook geregeld angstgevoelens hebben, buiten gevaarlijke situaties om. In dit geval kan er sprake zijn een angststoornis. Een angststoornis kan zich uiten op verschillende manieren en kan uiteenlopende oorzaken hebben.

Angststoornissen kunnen de volgende klachten veroorzaken: rusteloosheid, snel vermoeid raken, moeite met concentreren, prikkelbaarheid, spierspanning en slaapstoornis.

Onverklaarde lichamelijke klachten (SOLK)

SOLK is een afkorting en staat voor Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten.
Er is sprake van SOLK als lichamelijke klachten langer dan enkele weken duren en als er bij adequaat medisch onderzoek geen aandoening is gevonden die de klachten voldoende verklaart. Het kan ook gaan om klachten waar wel een lichamelijke aandoening aan ten grondslag ligt, maar waarbij de klachten ernstiger of langduriger zijn of het functioneren sterker beperkt is dan op grond van de aandoening verwacht mag worden.

Meestal heeft de patiënt  gedachten, gevoelens en gedragingen over de klachten die buitenproportioneel zijn. Tijdens de behandelingen wordt hier veel aandacht aan besteed.

Psychose

Met psychotische symptomen of kenmerken worden hallucinaties en wanen bedoeld. Een hallucinatie is een zintuiglijke waarneming zonder dat er een externe prikkel is. Iemand kan dingen horen, zien, voelen, proeven en ruiken die voor de omgeving niet waarneembaar zijn. Stemmen horen is een relatief veel voorkomende hallucinatie, ook wel auditieve of akoestische hallucinatie genoemd.

Wanen zijn sterke en vaak emotioneel geladen overtuigingen die botsen met de overtuigingen van mensen in de omgeving. Wanen kunnen heel onrealistisch zijn (bijvoorbeeld het idee achtervolgd te worden door buitenaardse wezens), maar soms is het moeilijk om een waanidee vast te stellen (bijvoorbeeld de overtuiging de gave te hebben om aura’s te zien en te kunnen beïnvloeden). In zo’n geval is het belangrijk om bij de omgeving na te gaan of bepaalde denkbeelden passen bij de culturele en sociale omgeving van iemand.

Bipolaire Stoornis

De symptomen van een bipolaire stoornis verschillen per episode. Zo heeft de manische periode zijn eigen verschijnselen en de depressieve periode kent ook zo zijn eigen symptomen. Een manische episode wordt kenmerkt door grootheidsideeën en onbezonnen acties, spraakzaamheid, psychose, veel zelfvertrouwen en moeite met controleren van gedachtes. Een depressieve episode kenmerkt zich door desinteresse in omgeving en dagelijkse activiteiten, neerslachtigheid, slaapproblemen en rusteloosheid.

Persoonlijkheidsstoornissen

Wanneer onze negatieve, starre trekjes ons gaan tegenwerken en we ons niet meer kunnen aanpassen aan de omgeving, spreken we van persoonlijkheidsproblematiek. Hierbij gaat het bijna altijd om sterke vormen van ‘gewone’ persoonlijkheidstrekken zoals jaloezie, gevoeligheid voor kritiek, bindingsangst, impulsiviteit, afhankelijkheid, perfectionisme, verlegenheid, enzovoort. Bij een persoonlijkheidsstoornis zijn bepaalde persoonlijkheidstrekken zo sterk aanwezig, dat het je niet meer lukt om je aan te passen. Mensen met een persoonlijkheidsstoornis hebben het daardoor lastig in contact met anderen. Ze lopen helaas vaak vast op verschillende terreinen van hun leven: thuis, op school, op het werk en in hun sociale leven.

Wanneer kom ik niet in aanmerking voor een behandeling bij Denazorg?

  • Suïcidaal gedrag met een hoog suïcide risico
  • Schizofrenie
  • Verstandelijke beperking
  • Eetstoornissen
  • Aanpassingsstoornissen
  • Relatieproblematiek
  • Forensische zorg, nazorg na detentie en criminaliteit
  • Agressie disregulatie als enig diagnose