Verwijzers

De zorg en welzijn van onze cliënten staan altijd voorop.

Verwijzers zoals huisartsen en medisch specialisten hebben een belangrijke rol in snel en goed verwijzen van patiënten naar de zorg die ze nodig hebben.
Wilt u een cliënt aanmelden voor een behandeling? U kunt cliënten met klachten op het gebied van psychologische en psychiatrische problematiek, zowel in de basis als gespecialiseerde GGZ, snel en gemakkelijk verwijzen via zorgdomein.
Wij vinden informatieverstrekking naar verwijzers belangrijk en daarom houden we alle verwijzers op de hoogte middels een terugkoppeling per brief, namelijk bij aanmelding of afsluiting van een dossier.

Wanneer tijdens het intakegesprek of de behandeling blijkt dat uw cliënt andere hulp nodig heeft dan wij kunnen bieden, dan wordt in overleg met u en uw cliënt gezocht naar een aanvullend of alternatief behandeltraject.

Wij willen tevreden cliënten, naasten en verwijzers en bieden onze zorg toegankelijk, effectief en passend bij de vraag aan.

Inclusie criteria:

 • Psychotische stoornissen anders dan Schizofreniespectrum stoornissen
 • Depressieve stemmingsstoornissen
 • Bipolaire stemmingsstoornissen
 • Angststoornissen
 • Trauma- en stressor-gerelateerde stoornissen
 • Obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen
 • Somatisch-symptoomstoornis en verwante stoornissen
 • Persoonlijkheidsproblematiek

Exclusie criteria:

 • Suïcidaal gedrag met een hoog suïcide risico
 • Schizofrenie
 • Verstandelijke beperking
 • Eetstoornissen
 • Aanpassingsstoornissen
 • Relatieproblematiek
 • Forensische zorg, nazorg na detentie en criminaliteit
 • Agressie disregulatie als enig diagnose
Maak een afspraak voor een intake.