Werkwijze

Wij maken eerst een situatie-analyse en starten vervolgens met de behandelingen

Om in aanmerking te komen voor een behandeling bij GGZ Denazorg heeft u een geldige verwijsbrief nodig van de huisarts. U kunt ook eerst komen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. U kunt bellen naar (070) 78 300 26 om een intakegesprek of een vrijblijvend kennismakingsgesprek in te plannen.

Tijdens de intakegesprekken wordt er een situatie-analyse gemaakt. Vervolgens vindt er een psychiatrisch onderzoek plaats, uitgevoerd door de psychiater. De psychiater stelt de definitieve diagnose en zal indien nodig medicatie voorschrijven.

Na het psychiatrisch onderzoek zal het behandelteam bijeenkomen om de problematiek en diagnose na te bespreken. De behandelmethode en behandelplan worden in overleg vastgesteld.

Hierna zal de behandeling van start gaan. De voortgang zal om de tijd geëvalueerd worden in het team. Waar nodig kunnen de behandelmethodes en behandeldoelen aangepast worden. Dit doen wij om de effectiviteit van de behandeling te waarborgen.

Nadat de klachten gereduceerd zijn, zullen wij in overleg met de cliënt de behandeling afsluiten.

Tijdens de afsluitingsfase wordt de situatie besproken tijdens het MDO, de eind-ROM wordt afgenomen en de verwijzer wordt hierover geïnformeerd.

In het kader van nazorg/terugvalpreventie zal de huisarts op de hoogte gesteld worden van de eindsituatie van de cliënt

Crisis gevoelige cliënten zullen op de hoogte gesteld worden van de handelingsprocedures in geval van een crisissituatie. De naasten zullen hier eveneens over geïnformeerd worden.

In geval van terugval kan de cliënt zich her-aanmelden met een geldige verwijsbrief van de huisarts.

De juiste behandeling op het juiste moment.