top of page

Onze missie

Met groot enthousiasme heeft GGZ Denazorg haar deuren geopend, gedreven door de missie om individuen te ondersteunen bij het leiden van een vervuld en betekenisvol leven. Wij geloven in de unieke krachten van elk individu en streven ernaar om hen te begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling. Bij GGZ Denazorg erkennen we de eigenheid, eigenaardigheid en opvattingen van elk persoon, en we koesteren een cultuur van wederzijds respect voor de diversiteit onder onze medemensen. Onze toewijding aan welzijn en gezondheid is verankerd in het begrip dat iedereen het recht heeft om met waardigheid behandeld te worden en de mogelijkheid heeft om hun volle potentieel te bereiken. Samen streven we naar een positieve impact op het leven van anderen, en we zijn vastbesloten om een bron van steun te zijn op de reis naar persoonlijk welzijn.

Holding Hands

Onze visie

Bij GGZ Denazorg omarmen we een visie waarin we ons richten op zorg met een menselijke maat en een laagdrempelige benadering. Onze begeleiding is niet alleen gericht op het herstel van psychische klachten, maar ook op het bevorderen van zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid bij onze cliënten. Wij geloven sterk in het unieke karakter van elke persoon en begrijpen dat geen enkel individu hetzelfde is. Daarom hanteren wij een individuele aanpak die is afgestemd op de specifieke behoeften en doelen van elke cliënt.

 

Door onze laagdrempelige aanpak willen we een sfeer creëren waarin cliënten zich gehoord, begrepen en gesteund voelen. We streven naar een zorgomgeving waarin open communicatie en wederzijds respect centraal staan. Onze visie is geworteld in het geloof dat iedereen recht heeft op toegankelijke en persoonlijke zorg die hen in staat stelt een volwaardig en zelfbepaald leven te leiden. Samen bouwen we aan een ondersteunende gemeenschap die bijdraagt aan de groei en het welzijn van onze cliënten.

Het team

Binnen ons team komt een rijke diversiteit aan professionele expertise samen. Onze zorgprofessionals zijn ervaren psychiaters, sociaal-psychiatrisch verpleegkundige, GZ-psychologen en masterpsychologen, allen met een solide achtergrond en kennis op hun vakgebied. Wij waarborgen de kwaliteit van onze zorg door te werken volgens de meest recente en adequate behandelrichtlijnen.

 

Een belangrijke schakel binnen ons team is onze zorgmanager, die een essentiële rol vervult in het handhaven van scherpte op alle vlakken. Met toewijding en leiderschap zorgt de zorgmanager ervoor dat ons team op topniveau functioneert. Door continue te streven naar verbetering en samenwerking, verzekeren we onze cliënten van hoogwaardige en effectieve zorg.

Scherm­afbeelding 2024-03-08 om 11.22.15.png
Scherm­afbeelding 2024-03-08 om 11.22.15.png
Scherm­afbeelding 2024-03-08 om 11.22.15.png

M.Y. Aygun

Psycholoog MSc.

S. Polat

Psycholoog MSc.

N. Kilic-Cakmak

Psycholoog Msc. 

Scherm­afbeelding 2024-03-08 om 11.22.15.png

N. Erdinc

Medewerker Receptie 

VGCt-logo-voor-witte-achtergrond.png
LogoEMDR.png
Beeldmerk_Keurmerk2024.png
HKZ_zorgwelzijn_slide-150x150-1.png
NIP-logo.png
bottom of page