top of page

Tarieven &
vergoedingen

Behandelingen bij GGZ Denazorg vallen in de meeste gevallen onder het basiszorgpakket. Een deel van de behandelingen wordt vergoed door de zorgverzekeraars. Het niet-vergoede deel schelden wij kwijt. Mogelijk wordt er aanspraak gemaakt op het wettelijke eigen risico.

De kosten van jouw behandeling kunnen wij meestal rechtstreeks bij de zorgverzekeraar declareren. Dit geldt niet voor zorg buiten de Zorgverzekeringswet, niet-gecontracteerde zorg en voor het no-show tarief. Meer informatie hierover vind je verder op de pagina.

NZA

De kosten van je behandeling hangen af van de aantal behandelsessies die je zult krijgen. De Nederlandse Zorgautoriteit bepaalt vaste prijzen in de zorg in Nederland. Voor meer informatie over de kosten van GGZ-behandelingen kan je de website van de NZA raadplegen: www.nza.nl

Wij hebben niet met alle zorgverzekeraars een contract. De wijze van betaling is dan ook verschillend en vragen wij je om mee te werken aan het declaratieproces.

2

Eigen risico

Het verplicht eigen risico wordt wel altijd eerst aangesproken; dit betekent dat je (jaarlijks) minimaal €385 van jouw behandeling zelf betaalt, tenzij het eigen risico al is aangesproken omdat je andere zorg hebt ontvangen

3

No Show

Het komt helaas ook voor dat cliënten zonder bericht niet op afspraken verschijnen of te laat afbellen. Een gemiste afspraak zonder tijdige afmelding (minimaal 24 uur van tevoren) noemen wij een ‘no-show’.

De gevolgen van een no-show kunnen een negatieve invloed hebben op jouw eigen gezondheidstoestand. Daarnaast wordt een no-show gezien als verspilling van zorg, omdat de gereserveerde tijd van jouw behandelaar niet optimaal gebruikt kan worden en jij op deze manier geen gebruik maakt van de aangeboden behandeling ter bevordering van jouw herstel.

 

Mocht je onverhoopt niet op de afspraak kunnen verschijnen, vragen we je om dit minimaal 24 uur van tevoren telefonisch of per mail kenbaar te maken via ons secretariaat.

Bij een no-show zonder (tijdig) bericht ontvang je een no-show factuur conform ons tarief: 50 euro voor een reguliere afspraak en 100 euro voor een intake afspraak.

Let op: Jouw zorgverzekeraar vergoedt een no-show factuur niet.

4

Denazorg heeft contracten met:

  • DSW (Stad Holland, DSW, InTwente) 

  • CZ (OHRA, CZ, Nationale nederlanden, Just, CZ direct)

  • ENO (Salland, Zorgdirect)

  • Eucare (Aevitea)

  • Menzis (Hema, Anderzorg, Vink Vink)

3

Denazorg heeft geen contract met:

In 2024 hebben wij geen contracten afgesloten met VGZ, Zorg en Zekerheid en ASR. Met Achmea hebben wij een betaalovereenkomst. 

Wat betekent dit voor jou?

Rekeningen van cliënten die verzekerd zijn bij VGZ en Achmea kunnen wij rechtstreeks indienen bij de verzekeraar.  Het deel dat niet wordt vergoed (eigen bijdrage), schelden wij kwijt. Deze hoef je dus niet zelf te betalen. 

Let op: Het vergoedingspercentage waar je achteraf recht op hebt, kan bij niet-gecontracteerde zorg vaak (ruim) onder de 100% liggen. Afhankelijk van de polisvoorwaarden van je zorgverzekeraar en je pakketkeuze vergoeden de meeste verzekeringen doorgaans tussen de 65% en 100%. Het deel dat niet wordt vergoed (eigen bijdrage), schelden wij kwijt. Deze hoef je dus niet zelf te betalen. 

bottom of page