top of page

Cliëntenraad

We hebben een zelfstandige en onafhankelijke cliëntenraad die de belangen van cliënten van GGZ Denazorg behartigt. De leden van de cliëntenraad zijn zelf (ex) cliënt van GGZ Denazorg.

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden. Wil je hier meer over weten? Vul dan dit formulier in.

 
Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten en bewaakt de kwaliteit van zorg. Hij adviseert de raad van bestuur over het beleid van GGZ Denazorg en over onderwerpen die het welzijn van cliënten raken. Denk aan de bouw en renovatie van (poli)klinieken, zorgprogramma’s, privacy, eten, veiligheid en de klachtenregeling. De cliëntenraad behartigt geen individuele belangen of klachten. Met individuele klachten kun je terecht bij de klachtenfunctionaris van GGZ Denazorg. Zie interne klachtenregeling.

De medezeggenschap en verantwoordelijkheden van de cliëntenraad zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.

 
Waarom een cliëntenraad?

Wij vinden het belangrijk dat cliënten meedenken en meepraten over de zorg die we bieden. De leden van de cliëntenraad kunnen vanuit hun ervaring reageren op plannen en verbetervoorstellen doen voor onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. Op die manier kan het zorgaanbod zo veel mogelijk worden afgestemd op de wensen en behoeften van de cliënten.

 
Wat doe je als lid?

Jouw ervaring als cliënt is belangrijk voor verbetering van ons zorgaanbod. Als lid van de cliëntenraad breng je die ervaring in. Daarnaast breng je ook de ervaringen van andere cliënten in door je ogen en oren open te houden en contact te leggen met mensen die nog bij ons in zorg zijn. De cliëntenraad vergadert maandelijks. Ook is er regelmatig overleg met de raad van bestuur, directieleden en medewerkers van GGZ Denazorg.

bottom of page