top of page

Veelgestelde vragen

Staat jouw hulpvraag er niet bij, neem gerust contact met ons op.

Hoe zit het met de vergoedingen van mijn behandelingen?

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) bepaalt jaarlijkse het tarief voor het bieden van geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Denazorg hanteert tarieven zoals vastgesteld door de NZA. Voor meer informatie kan je de website van NZA bezoeken https://www.nza.nl/

 

De inzet van onze dienst is voor 100% verwerkt in het tarief. De vergoedingspercentage verschilt per verzekering tussen de 75% en 85% voor een basisverzekerde en voor een
restitutiepolis is dit 85 % tot 100 %

 

Het gedeelte wat door de verzekering niet wordt vergoed, word door onze administratie kwijtgescholden. Je hoeft dit verschil niet meer extra aan ons te betalen.

2

Kan ik mijn behandelaar zelf kiezen?

Je kunt soms een voorkeur hebben voor een behandelaar.

 

Wij kunnen echter niet altijd aan de voorkeur voor een behandelaar voldoen. Wel proberen we zoveel mogelijk aan een verzoek voor een mannelijke of vrouwelijke behandelaar te voldoen. Het is dan wel handig om dit tijdig (bij het maken van een afspraak) aan te geven. Het staat je vrij om de toegewezen behandelaar te weigeren.

3

Hoe meld ik me aan voor een behandeling?

Heb je psychische hulp nodig? Maak dan eerst een afspraak met je (huis)arts en bespreek je klachten. De huisarts is jouw eerste aanspreekpunt voor gezondheidsproblemen. Ook voor psychische problemen.

 

Denkt de huisarts dat je hulp nodig hebt? Dan kan je huisarts je bij ons aanmelden. Hierna kunt je ons bellen of online via de website aanmelden. Klik hier om je aan te melden. Wanneer de huisarts je via de zorgdomein heeft aangemeld, hoef je niets te doen. Wij bellen je binnen 5 werkdagen op voor het maken van een afspraak. Voor meer informatie over de wachttijden klik hier.

4

Kan ik mijn dossier inzien?

Dat kan. Wil je je dossier inzien, vraag het dan aan je behandelaar. Inzage vindt in principe plaats in het bijzijn van de behandelaar. Op die manier kan hij of zij zaken in het dossier uitleggen. Gegevens van en over anderen mag je overigens niet inzien. Dat kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn van een naaste met wie je behandelaar heeft gesproken. De behandelaar maakt deze gegevens tijdelijk onleesbaar als je je dossier inziet. Wil je weten welke hulpverleners je dossier of delen ervan hebben ingezien?

Dan kun je een inzage-overzicht opvragen.

Hoe kun je je dossier opvragen?

  • Ben je nog in behandeling? Dan kun je een verzoek indienen bij je behandelaar.

  • Ben je niet meer in behandeling? Stuur dan een schriftelijk verzoek naar administratie@denazorg.nl

4

Hoe zit het met mijn privacy?

Denazorg gaat vertrouwelijk om met gegevens van cliënten, alle regels hierover staan vastgelegd in ons privacy beleid. Wij houden ons aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Onze behandelaren hebben een beroepsgeheim, dit houdt in dat er geen informatie aan anderen wordt gegeven. Als je wilt dat wij informatie delen met iemand, kan je dit aangeven met ons toestemmingsformulier. De huisarts wordt op de hoogte gesteld bij aanmelding en afsluiting van je dossier. Tenzij je hier bezwaar tegen hebt. Indien je niet wenst dat er (herleidbare) diagnose-informatie naar de zorgverzekeraar gaat, kan je dit aangeven aan onze secretaresse. In dat geval dien je een privacyverklaring te ondertekenen.

4

Hoe lang wordt mijn dossier bewaard?

Er geldt een wettelijke bewaarplicht van 15 jaar voor medische dossiers.

bottom of page