top of page

Samenwerking

GGZ Denazorg werkt samen met verschillende zorginstellingen in de regio. 

Huisartsen

Met (bijna) alle huisartsenpraktijken in de regio hebben we afspraken gemaakt voor een soepele samenwerking. Deze afspraken gaan over de verwijzing en de informatie-uitwisseling. Overleg of informatie-uitwisseling met de huisarts over je behandeling gebeurt alleen met jouw toestemming.

2

Gemeente

De gemeente kan je op verschillende manieren helpen bij bijvoorbeeld het vinden van werk of andere dagbesteding, vraagstukken rondom je woonsituatie of financiële vragen. Wij weten waar je aan kunt kloppen met welke vragen.

3

Servicepunten XL Den Haag

Bij de servicepunten in de omgeving kunnen cliënten terecht voor advies, informatie, maatschappelijke hulpverlening en vrijwilligerswerk. Wij schakelen de servicepunten in wanneer dit nodig is.

4

Thuiszorginstellingen

Wij hebben nauwe samenwerkingen met regionale thuiszorginstellingen voor ambulante begeleiding, verzorging en verpleging.

4

Regionale GGZ-instellingen

Wij hebben nauwe samenwerkingen met een aantal GGZ-instellingen in de regio voor onder andere efficiënte doorverwijzingen. Ook organiseren wij regelmatig bijeenkomsten voor onze behandelaren waarin kennis en ervaringen uitgewisseld kunnen worden.

bottom of page