top of page

Specialistisch

Wanneer psychische problemen van complexere of ernstigere aard zijn, biedt Denazorg ook specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ) aan. De SGGZ bestaat uit een breed aanbod aan behandelingen. De behandelaar bekijkt samen met de cliënt welke behandeling het beste aansluit. Dit kan een individuele behandeling zijn, (in combinatie met) een groepsbehandeling of onlinebehandelingen. Ook komt ter sprake of medicatie kan helpen.

Evaluatiemomenten

Regelmatig evalueren we hoe het gaat en halverwege de behandeling bekijken we of we op de goede weg zijn om je behandeldoelen te behalen. Indien nodig passen we de keuzes die we samen hebben gemaakt aan. Mocht blijken dat wij je toch niet goed genoeg kunnen helpen, dan bespreken we dat en verwijzen we je naar passende zorg.

E-Health

Afhankelijk van de klachten is het mogelijk om de behandelingen volledig online in te richten. Daarnaast maken we vaak gebruik van een 'blended' aanpak met E-health. Dit betekent dat je sessies via het E-health platform afwisselt met behandelsessies bij een hulpverlener.

Aanmelding

Nadat je bij ons bent aangemeld, maken we een afspraak voor een intakegesprek. Een aanmelding verloopt altijd via een professional. Denk hierbij aan huisartsen, specialisten, hulpverleners van psychiatrische praktijken/ instellingen.

2

Voorbereiding op intake

Voorafgaand aan het intakegesprek vul je een vragenlijsten in, namelijk de OQ-45 en een intakevragenlijst. Het doel hiervan is voorafgaand informatie te verkrijgen over jou, jouw klachten en persoonlijke achtergrond. Via je mailadres ontvang je een link om de vragenlijsten in te vullen.

3

Intake

Tijdens het intakegesprek wordt er gesproken over je psychische klachten en jouw hulpvraag. Afhankelijk van de klachten vinden er maximaal 2 intakegesprekken plaats met de behandelende psycholoog. Vaak worden naasten uitgenodigd als onderdeel van het intakeproces. De contactpersoon van de cliënt wordt vermeld in het cliëntendossier. Na de intake gesprekken wordt je uitgenodigd voor een psychiatrisch onderzoek welke word verricht door een psychiater of klinisch psycholoog.

4

Psychiatrisch onderzoek

Het psychiatrisch onderzoek wordt uitgevoerd om te bepalen of er sprake is van een psychische aandoening (diagnose) en het bepalen van de ernst van de klachten. In kaart wordt gebracht wat de eventuele oorzaken zijn en welke factoren van invloed zijn op de psychische klachten. Ook kijkt een psychiater naar de lichamelijke toestand. Op basis van het onderzoek bepaalt de psychiater de diagnose en welke behandeling het beste bij jouw situatie past en geeft daar uitleg over. Ook worden de behandeldoelen besproken. De resultaten van het psychiatrisch onderzoek zijn een uitgangspunt voor het behandelplan.

5

Intern overleg

Vervolgens vindt er een intern overleg plaats waar je niet bij bent, het MDO (multidisciplinair overleg). Tijdens deze bespreking wordt overlegd wat de problematiek is en welk behandelmethode het beste ingezet kan worden. Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met je individuele situatie en de hulpvraag. Op basis van de uitkomsten van deze bespreking wordt er een persoonlijk behandelplan voor je opgesteld, welke later met je word besproken in het adviseringsgesprek.

6

Adviesgesprek

Tijdens het adviesgesprek wordt het behandelplan met je overlegd, waarbij er ruimte is voor je inbreng in het behandelplan. Hierin staan de hulpvragen, de behandeldoelen en ook hoe we deze willen aanpakken. In het behandelplan wordt ook de rol die een naaste speelt in de behandeling en de ondersteuning vermeld. Ook wordt de behandelduur met je besproken. Meestal telt een behandeltraject in specialistische GGZ gemiddeld 1200 minuten aan ‘consulttijd’ – dat is de tijd die je direct met de behandelaar in contact bent (digitaal of op locatie).  Wanneer je het ook eens bent met het behandelplan is er sprake van een definitieve behandelovereenkomst en kunnen de behandelingen starten.

7

Behandeling

De behandelingen bij Denazorg beogen uiteenlopende behandeldoelen afgestemd op jou als persoon. Wij passen wetenschappelijke standaard behandelmethoden op een flexibele en creatieve manier toe. Sommige hulpvragen zijn daarbij het beste te behandelen middels individuele behandeling, andere het beste in een groepssetting of een combinatie van beide.

Aan het einde van het behandeltraject zal er een eindevaluatie plaatsvinden. Voorafgaand aan de eindevaluatie vul je de OQ-45 in. De uitkomst van de vragenlijst zal samen met jou worden besproken en daarnaast zullen jouw behandeldoelen worden geëvalueerd. We gaan per behandeldoel kijken of je deze hebt behaald. Na de evaluatie zal jouw behandeling afgesloten worden en wordt er een tevredenheidsvragenlijst (CQI) online aan je toegestuurd.

8

Nazorg

In het kader van nazorg/terugvalpreventie zal de huisarts op de hoogte gesteld worden van de eindsituatie. Crisis gevoelige cliënten zullen op de hoogte gesteld worden van de handelingsprocedures in geval van een crisissituatie. De naasten zullen hier eveneens over geïnformeerd worden. In geval van terugval kan de cliënt zich her-aanmelden met een geldige verwijsbrief van de huisarts.

Zoals genoemd wordt er tijdens het intakegesprek een klachtenvragenlijst bij je afgenomen. Deze klachtenlijst (OQ-45) komt halverwege én aan het einde van de behandeling terug. Zo kunnen we het effect van de behandeling op je klachten goed in de gaten houden.

Betrokken omgeving

Wil je een naaste (familie, vriend) meenemen naar een gesprek? Dat kan – vaak zal de behandelaar dit ook aan je voorstellen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat samenwerking bijdraagt aan een betere behandeling, een sneller herstel en dat het effect langer aanhoudt. In het behandelplan wordt de rol en het aanbod van zowel cliënt als naasten opgenomen.

bottom of page