top of page

Cliënt-ervaringen

Heb je op- of aanmerkingen op de behandeling of je behandelaar? Schroom niet om deze ook al tijdens de behandeling te delen; in een gesprek of per e-mail. Als we weten wat je niet of juist wel prettig vindt, kunnen wij jouw behandeling hierbij beter laten aansluiten.

Daarnaast stellen wij het op prijs als je een beoordeling achterlaat op Zorgkaart Nederland. Natuurlijk is het fijn als mensen positief zijn, maar kritische feedback is ook welkom. Klik hier voor de zorgkaart.

CQ Index

Bij het einde van elke behandeling meten we ook met een vragenlijst hoe jij, de cliënt, de behandeling hebt ervaren. Deze vragenlijst heet de CQ-index.


CQI is de afkorting van Consumer Quality Index. Dit is een meetinstrument waarmee zorgaanbieders ervaringen van cliënten in kaart kunnen brengen. De CQI wordt gebruikt om binnen GGZ Denazorg in kaart te brengen op welke punten cliënten goede ervaringen hebben en waar nog verbetering mogelijk is. GGZ Denazorg kan de resultaten gebruiken om de kwaliteit van zorg te evalueren en te verbeteren.

De CQI bestaat uit zestien items die betrekking hebben op de volgende schalen:

  • Bejegening: hoe is de behandelaar tijdens de behandeling met de cliënt(e)omgegaan?

  • Bereikbaarheid van behandelaar(s): is de behandelaar makkelijk te bereiken?

  • Samen beslissen: krijgt de cliënt(e) de mogelijkheid om over de behandeling mee te beslissen?

  • Uitvoering behandeling: de wijze waarop de behandeling is uitgevoerd. Is de behandeling bijvoorbeeld naar wens uitgevoerd?

2

Responspercentage en deelname

GGZ Denazorg is in de eerste kwartaal van 2023 gestart en doorgezet met de metingen. We merken op dat het huidige responspercentage 39 %  is. Hoewel we waardevolle feedback hebben ontvangen, zien we ook dat het aantal ingevulde CQI-enquêtes is afgenomen. We zijn toegewijd aan het optimaliseren van dit proces om een zo representatief en bruikbaar mogelijk beeld te krijgen van de ervaringen van onze cliënten.

Ons doel is om proactief stappen te ondernemen om de deelname te vergroten. Door dit te doen, streven we ernaar een meer representatieve en uitgebreide feedbackbron te creëren. Uw inbreng is van onschatbare waarde en draagt bij aan de voortdurende verbetering van de zorg die we leveren. We waarderen uw medewerking en kijken uit naar een grotere betrokkenheid bij onze toekomstige metingen.

3

Resultaten cliënttevredenheid 2023

In 2023 (februari t/m december) vulden cliënten de CQ-index in.

 

Duiding:

Het algemene CQi rapportcijfer van 8.6 in 2023 geeft aan dat de cliënttevredenheid is toegenomen ten opzichte van het voorgaande jaar (8.0). Verbeteringen in de scores voor bejegening, informatie over de behandeling, samen beslissen en uitvoering van de behandeling suggereren een positieve trend in de ervaringen van cliënten met GGZ Denazorg. We blijven streven naar verdere verbeteringen in de kwaliteit van zorg.

Het algemene CQI rappportcijfer: 8,6
bottom of page