top of page

Kortdurend & Generalistisch

Lichte tot matige psychische problemen behandelen wij kortdurend met een transdiagnostische blik.

We starten met het formuleren van een hulpvraag en behandeldoelen. We werken aan je eigen kracht zodat je zo snel mogelijk zelfstandig verder kan. Ook weet je vooraf hoe lang de behandeling ongeveer gaat duren.

Onze behandelaren kijken naar je als mens; wat je uitdagingen zijn, wat je belangrijk vindt en wat je wilt bereiken.

Evaluatiemomenten

Regelmatig evalueren we hoe het gaat en halverwege de behandeling bekijken we of we op de goede weg zijn om je behandeldoelen te behalen. Indien nodig passen we de keuzes die we samen hebben gemaakt aan. Mocht blijken dat wij je toch niet goed genoeg kunnen helpen, dan bespreken we dat en verwijzen we je naar passende zorg.

E-Health

Afhankelijk van de klachten is het mogelijk om de behandelingen volledig online in te richten. Daarnaast maken we vaak gebruik van een 'blended' aanpak met E-health. Dit betekent dat je sessies via het E-health platform afwisselt met behandelsessies bij een hulpverlener.

Aanmelding

Nadat je bij ons bent aangemeld, maken we een afspraak voor een intakegesprek. Een aanmelding verloopt altijd via een professional. Denk hierbij aan huisartsen, specialisten, hulpverleners van psychiatrische praktijken/ instellingen.

2

Voorbereiding op intake

Voorafgaand aan het intakegesprek vul je een vragenlijsten in, namelijk de OQ-45 en een intakevragenlijst. Het doel hiervan is voorafgaand informatie te verkrijgen over jou, jouw klachten en persoonlijke achtergrond. Via je mailadres ontvang je een link om de vragenlijsten in te vullen.

3

Intake

Het intakegesprek vindt meestal plaats op onze locatie, maar ook als je bijvoorbeeld niet in de buurt woont, in het buitenland verblijft of als je wegens medische redenen niet zo mobiel bent is onze zorg dichtbij. Je kunt dan via beeldbellen (veilige videoverbinding) het gesprek voeren.

Tijdens de eerste intake wordt de problematiek en hulpvragen besproken met de behandelende psycholoog waarna de regiebehandelaar (GZ-psycholoog) aansluit bij het gesprek. De regiebehandelaar kan je dan aanvullende vragen stellen. Aan de hand hiervan stelt de regiebehandelaar een diagnose. Samen met de regiebehandelaar bespreek je de hulpvragen en worden er concrete behandeldoelen geformuleerd. Dat gaat vaak over specifieke dingen die je niet meer of juist wel wilt kunnen doen of ervaren.

 

Als we vervolgens helder in beeld hebben waar je aan wilt werken, kijken we naar de behandelmogelijkheden. Samen kiezen we de vorm die het beste bij je past. Ook wordt de behandelduur met je besproken. Meestal telt een behandeltraject maximaal 750 minuten aan ‘consulttijd’ – dat is de tijd die u direct met de behandelaar in contact bent (digitaal of op locatie). Soms is een langere behandeling nodig, bijvoorbeeld als u meerdere klachten heeft die met elkaar samenhangen – ook dan kunnen we vooraf al inschatten hoe lang uw behandeling ongeveer gaat duren. Aan de hand hiervan worden de afspraken van tevoren ingepland in de agenda.

4

Behandelplan

In het tweede gesprek kijken we nog even terug naar de intake en bespreken we het behandelplan. In het behandelplan staan de doelen waar we aan gaan werken, hoe we dat gaan doen en de behandelduur.

5

Behandeling

Na het intakeproces start het behandelproces. Je hebt in de meeste gevallen tweewekelijks een afspraak met je vaste behandelende psycholoog (waar je ook je intakegesprek mee hebt gehad). Een behandelsessie duurt ongeveer 60 minuten. Na de behandelsessies zal je veelal huiswerkopdrachten mee krijgen, waar je in je dagelijkse leven mee aan de slag gaat.

*De regiebehandelaar blijft het gehele behandelproces eindverantwoordelijk voor jouw behandeling.

6

Eindevaluatie

Aan het einde van het behandeltraject zal er een eindevaluatie plaatsvinden. Voorafgaand aan de eindevaluatie vul je de OQ-45 in. De uitkomst van de vragenlijst zal samen met jou worden besproken en daarnaast zullen jouw behandeldoelen worden geëvalueerd. We gaan per behandeldoel kijken of je deze hebt behaald. Na de evaluatie zal jouw behandeling afgesloten worden en wordt er een tevredenheidsvragenlijst (CQI) online aan je toegestuurd.

Zoals genoemd wordt er tijdens het intakegesprek een klachtenvragenlijst bij je afgenomen. Deze klachtenlijst (OQ-45) komt halverwege én aan het einde van de behandeling terug. Zo kunnen we het effect van de behandeling op je klachten goed in de gaten houden.

Betrokken omgeving

Wil je een naaste (familie, vriend) meenemen naar een gesprek? Dat kan – vaak zal de behandelaar dit ook aan je voorstellen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat samenwerking bijdraagt aan een betere behandeling, een sneller herstel en dat het effect langer aanhoudt. In het behandelplan wordt de rol en het aanbod van zowel cliënt als naasten opgenomen.

bottom of page