top of page

Kwaliteitsstatuut

In het document hieronder kunt u het kwaliteitsstatuut van GGZ Denazorg lezen. Dit document vormt de basis voor onze zorgverlening en beschrijft hoe wij de kwaliteit van onze diensten waarborgen. Bij GGZ Denazorg streven we ernaar om onze cliënten de best mogelijke zorg te bieden, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten en methodieken. Ons multidisciplinaire team van deskundigen werkt nauw samen om ervoor te zorgen dat elke cliënt een behandeling op maat ontvangt, afgestemd op hun unieke behoeften en omstandigheden.

In ons kwaliteitsstatuut leest u meer over onze werkwijze, van de eerste intake tot de evaluatie en afronding van de behandeling. We beschrijven hoe we cliënten betrekken bij het opstellen van hun behandelplan, hoe we zorgvuldige evaluaties uitvoeren, en hoe we continu streven naar verbetering door middel van cliënttevredenheidsonderzoeken en interne audits. Ook leggen we uit hoe we samenwerken met verwijzers, huisartsen, maatschappelijke werkers en andere zorginstellingen om een naadloze en geïntegreerde zorg te bieden.

We nodigen u uit om ons kwaliteitsstatuut door te nemen en zo een beter inzicht te krijgen in onze toewijding aan hoogwaardige, cliëntgerichte geestelijke gezondheidszorg.

bottom of page