top of page

Kwaliteits
beleid

Bij GGZ Denazorg hechten we grote waarde aan kwaliteit. Onze regiebehandelaren zijn BIG-geregistreerd. Jaarlijks volgen zij bijscholing gericht op specifieke vaardigheden voor zowel generalistisch kortdurende als specialistische behandelingen. We organiseren interne bijeenkomsten en nemen deel aan regionale intervisiebijeenkomsten, waarbij we voortdurend streven naar het verbeteren van onze dienstverlening. Dit alles met als doel om optimale zorg en ondersteuning aan onze cliënten te bieden.

Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ

Het doel van het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ is het beschrijven wat zorgaanbieders moeten organiseren op het gebied van kwaliteit om curatieve GGZ te kunnen verlenen. Het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ biedt partijen in de GGZ daarbij helderheid en richting over het regiebehandelaarschap en onderscheidt de rol van indicerend regiebehandelaar en coördinerend regiebehandelaar. Het beschrijft de taken, verantwoordelijkheden, benodigde competenties en categorieën van complexiteit binnen de curatieve GGZ. Hiermee kunnen cliënten en zorgverleners samen bepalen welke zorgverlener(s) bepaalde rollen in het zorgproces van de cliënt het beste kunnen uitvoeren.

Samen leren en verbeteren is onmisbaar voor het leveren van goede zorg. Daarom bevat het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ ook een aantal kwaliteitseisen om te stimuleren dat zorgverleners samen reflecteren op de verleende zorg en kennis en ervaringen uitwisselen.

Het opstellen van een eigen kwaliteitsstatuut op basis van dit Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ is voor GGZ Denazorg verplicht. Het door GGZ Denazorg opgestelde kwaliteitsstatuut borgt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgverlener, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk wordt geleverd. Klik hier voor het kwaliteitsstatuut.

2

HKZ

GGZ Denazorg is HKZ gecertificeerd voor zorg en welzijn. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Dit keurmerk staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg en welzijn. Met het HKZ-keurmerk kunnen wij laten zien dat we serieus werk maken van kwaliteit van zorg en dat we voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden. Met het HKZ-certificaat zijn de zaken intern goed op orde, staat de cliënt centraal en wordt voortdurend de zorg- en dienstverlening verbeterd.

3

KIBG

GGZ Denazorg is keurmerk drager van KIBG. Zorgaanbieders die kortdurend generalistisch behandelen laten met het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ zien dat zij de lat voor zichzelf hoger leggen dan wat wettelijk noodzakelijk is, hoger dan wat in een kwaliteitsstatuut beschreven moet staan. Bovendien zijn Keurmerkdragers zelfkritisch en koploper in het monitoren en verbeteren van de voortgang binnen behandelingen, het zorgproces en de organisatie. Door hun inzet op transparantie richting cliënten maken ze zichzelf aanspreekbaar op wat ze doen en hoe ze dat doen. Een Keurmerkdrager kijkt verder dan de eigen praktijk of instelling, staat open voor het implementeren van innovaties en zet zich actief in voor de verdere ontwikkeling van de kortdurende generalistische GGZ. 

4

Meten is weten: behandeleffect

Met Routine Outcome Measurement (ROM) houden we het effect van de behandeling in de gaten. Bij de start, tussentijds en aan het einde van de behandeling vragen wij cliënten daartoe een korte vragenlijst in te vullen. De vragen gaan over de psychische gezondheid.

bottom of page